Nieuwbouw


 

7-10-2022
Tijd voor een update rondom de nieuwbouw en de op handen zijnde verhuizing...


Verhuizing

De verhuizing is op dit moment gepland op vrijdag 23 december. Op 23 december is de school gesloten voor de leerlingen en komt een verhuisbedrijf ons helpen met de verhuizing. Op 9 januari starten we met het onderwijs en de opvang in ons tijdelijke onderkomen op Strijp 27. Op dit moment wordt er achter de schermen en in het oude gebouw van De Stappen hard gewerkt om alles in gereedheid te maken voor ons verblijf.


Verkeersveiligheid

Met de gemeente en de directie van de Stappen wordt binnenkort overlegd over de verkeerssituatie die bij aanvang van de school kan ontstaan wanneer wij in ons tijdelijke onderkomen zitten. Omdat beide scholen tegelijk starten zal het vermoedelijk heel druk worden tussen 8.10-8.40u. We zullen hierbij keuzes maken die leiden tot de meest veilige oplossing voor het brengen en halen van de kinderen van beide scholen.


Voorlopige planning

Zodra we het pand hebben verlaten zal in de periode januari-februari worden gestart met de sloopwerkzaamheden. We hopen dat er vervolgens in de periode juni-juli kan worden gestart met bouwen. In het meest gunstige geval neemt de verbouwing een jaar in beslag en keren wij bij aanvang van schooljaar 2024-2025 terug in een schitterend nieuwe Baayaert. Mocht blijken dat de verbouwing langer duurt, dan zullen wij vanzelfsprekend later terug verhuizen en u daarover informeren.


Kinderopvang

Uiteraard verhuizen de BSO en peutergroep mee naar het nieuwe gebouw! Samen met Kibeo zullen we na de verhuizing starten met hele dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Binnenkort volgt meer informatie over de startdatum voor deze opvangmogelijkheid en zal het mogelijk worden om alvast aan te melden voor de opvang. Op dit moment wordt achter de schermen hard gewerkt om zo snel als mogelijk te kunnen starten met de dagopvang.


Welstand

Het ingediende plan is door de welstandscommissie helaas afgekeurd. Men vond de vorm van het gebouw niet volledig passen in de wijk. De Architect heeft nu een nieuw plan ingediend (zie foto's) wat nog steeds recht doet aan dezelfde uitstraling zoals u die eerder heeft gezien. De verandering zit hem vooral in de vorm van de buitenkant, waarbij de aanpassing aan de achterzijde het grootst is.


Impressie van de nieuwbouw

 

Alle hierboven gedeelde informatie is onder voorbehoud. Wanneer er grote wijzigingen plaatsvinden dan zullen wij u hierover uiteraard  informeren.

Voor dit moment hopen we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die mailen aan info@baayaert.nl.