Ziekmelden

Wanneer uw zoon/dochter vanwege ziekte of om andere redenen de school niet kan bezoeken, dan verzoeken
we u dit zo spoedig mogelijk telefonisch (vóór schooltijd) 0165-303370  of per email te melden
bij de leerkracht van uw kind.             

Kinderen mogen de school onder schooltijd niet zelfstandig verlaten zonder kennisgeving van de ouders aan de leerkracht. ( bv. een bezoek aan de orthodontist onder schooltijd).