Oudervereniging (OV)


De OV heeft de volgende taken:

  • Het bevorderen van belangstelling en betrokkenheid voor het onderwijs bij de ouders van de leerlingen op onze school (ouderparticipatie).

  • Het ondersteunen van het team bij vele activiteiten in en buiten de school.

 
Op de volgende manieren zullen deze taken verwezenlijkt worden:

  • De OV organiseert de jaarvergadering voor ouders, waar de activiteiten en het beheer van de gelden worden verantwoord en, indien nodig, de verkiezing voor nieuwe leden wordt gehouden.

  • De OV beheert de vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds.

  • De OV assisteert bij het organiseren van alle feesten en festiviteiten die op school plaats vinden, zoals: sinterklaas, kerstmis, carnaval, avondvierdaagse, feestweek.

 
Ouders krijgen per activiteit de mogelijkheid om zich op te geven als hulpouder.

  • De OV onderhoudt overleg en contact met de medezeggenschapsraad.

  • De OV vertegenwoordigt de ouders bij jubilea, afscheid, ziekte van personeel en   leerlingen.

  • De OV stelt zich open voor ouders, die vragen, opmerkingen of klachten hebben   en zal deze met de schoolleiding en/of medezeggenschapsraad bespreken en waar   mogelijk oplossen.

 
Hieronder vindt u links naar het huishoudelijk reglement en het jaarverslag van de OV:

Huishoudelijk reglement OV

Secretarieel jaarverslag OV 2016-2017

Brief ouderbijdrag 2017-2018