Kennismaken en inschrijven


Uw kind mag voor het eerst naar de basisschool

Uw kind mag voor het eerst naar  de basisschool. Voor u en uw kind is dat een grote stap, één waar u natuurlijk best trots op bent. Het betekent dat uw kind alweer zo “groot” is, maar het houdt ook in dat u een gedeelte van de opvoeding moet overlaten aan anderen. Daarom wilt u graag weten welke school het beste past bij uw gezin, uw kind(eren) en hoe uw kinderen er begeleid worden. De basisschooltijd is een belangrijke periode van het leven. Zowel voor de kinderen als voor u. Iedere schooldag gaan de kinderen naar de basisschool en zijn daar vele uren toevertrouwd aan de professionele zorg van de leerkrachten.
Als ouders wil je een fijne school voor je kind. Het is ook niet niks, zo’n overstap van de vertrouwde thuissituatie naar een school. Hoe weet je nou of het wel de juiste plek is voor je kind? En als er meer scholen bij elkaar in  het dorp staan waar ga je dan op letten? Wordt je kind wel gezien? Iedere ouder staat voor deze keuze. 

Welke stappen kunt u zetten als u uw kind wil aanmelden op de Baayaert?

  • Deelnemen aan 1 van de rondleidingen: 4 keer per schooljaar zijn er open dagen onder schooltijd. Voor 2017-2018 is dat op vrijdag 3 november 2017, vrijdag 19 januari 2018 , vrijdag 6 april 2018 en vrijdag  8 juni 2018 van 9.00 - 11.00 uur.  U wordt dan rondgeleid door de directeur en u ziet de school in bedrijf.
  • Bezoeken van éen van de  2 thema-presentatieavonden op dinsdag 29 november 2016 en  donderdag 23 maart 2017 van    18.30 - 19.30 uur. Kinderen laten zien wat ze de afgelopen periode geleerd hebben.
  • Het doorlezen van de schoolgids. Deze vindt u ook op onze website.
  • Het maken van een afspraak  met de directeur van de Baayaert , Jeanne Roovers-Klijs.
 

Inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven op de Baayaert dan kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij de school. U kunt ook een afspraak maken met de directie om uw kind persoonlijk in te schrijven. De inschrijving moet ondertekend zijn door minstens één van de ouders.
 

Uw kind is ingeschreven. Hoe gaat het dan verder?

  • Ongeveer een maand voor de 4de verjaardag van het kind worden de ouders door de leerkracht van het kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Zij kunnen in dit gesprek o.a. aangeven of het kind moet overblijven, wie hem / haar komt brengen en halen en/ of andere bijzonderheden, die belangrijk zijn voor de eerste opvang van het kind.
  • Tijdens dit gesprek wordt er een afspraak gemaakt voor de “proefochtenden”. Voor de proefochtenden kan gekozen worden uit 1 volledige week  of 2 weken halve dagen, voordat het kind 4 jaar wordt.
  • Vanaf 4 jaar gaat het kind in principe elke dag naar de basisschool, in overleg met leerkracht en ouders kan dit in kleinere stapjes gaan. 
  • Het kind is nog niet leerplichtig. Voor de ontwikkeling van het kind is het toch belangrijk dat hij/zij elke dag naar school komt. Uw kind zal zich dan het snelst op zijn/haar gemak voelen. In het begin komt het soms voor dat de dag te intensief en/of te lang is en dan kan er geadviseerd worden een enkele middag extra rust in te bouwen.
  • Als het kind in de zomervakantie jarig is, komt hij/zij de 1e of 2e dag na de vakantie voor de 1e keer op school. Eventueel in overleg met de leerkracht eerst nog proefochtenden. Wel is er voor de zomervakantie een kennismakingsgesprek met de leerkracht van groep 1 en een kennismakingsmiddag met de nieuwe groep.

Peuterspeelzaal

In de school is ook de Peuterspeelzaal gehuisvest.Deze maakt deel uit van Kober Kinderopvang. Het kan zijn dat u graag uw peuter wil plaatsen op de peuterspeelzaal die bij de Baayaert hoort, zodat uw peuter later als kleuter kan doorstromen naar de basisschool in hetzelfde gebouw. U kunt dan dezelfde aanmeldingsprocedure volgen zoals hierboven beschreven. De inschrijving voor de Peuterspeelzaal gebeurt bij Kober Kinderopvang.