Missie en Visie


De naam 'de Baayaert' is een toponiem en betekent:


'Plaats waar iedereen welkom is!' 
      

Wij bieden:

  • ​​​​​Een open cultuur, waarbij er zorg, respect en aandacht voor elkaar is. Er is structureel aandacht voor de sociaal – emotionele ontwikkeling en het welzijn van kinderen, waarbij enerzijds goede afspraken worden gemaakt met elkaar en anderzijds ruimte geboden wordt aan eigen inbreng en ontwikkeling. Op deze manier ervaart iedereen een prettig, veilig en geborgen schoolklimaat.
  • Onderwijs op maat, waarbij rekening gehouden wordt met verschillen tussen kinderen. Zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander en de omgeving. Leerlingen worden structureel gevolgd in hun ontwikkeling en de passende ondersteuning wordt naar behoefte gegeven.
  • Aandacht voor de kernvakken zoals taal, lezen en rekenen, maar ook voor bewegingsonderwijs, verkeer, techniek en cultuureducatie. Bovendien worden de zaakvakken en de creatieve vakken binnen "themaonderwijs" aangeboden.

De Baayaert is een basisschool voor Openbaar Onderwijs en valt onder het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant (OBO).