Groep 6


 

'Leren is… proberen'


Wat is er nieuw in groep 6?

Topografie

In groep 6 maken de kinderen voor het eerst kennis met topografie. De kinderen leren een atlas gebruiken en kaarten lezen. Ook leren ze de topografie van Nederland. Ze beginnen met de provincies en hoofdsteden, vervolgens leren ze de belangrijkste rivieren, kanalen, meren en streken. Aan het einde van het schooljaar gaan we ervan uit dat iedereen 100 plaatsen van Nederland kent.

Nieuwe rekenonderdelen


Weektaak en huiswerk

De kinderen krijgen 2 keer per week huiswerk (rekenen en woordenschat Nieuwsbegrip). Daarnaast krijgen ze regelmatig een toets topografie en Engels. In de klas werken de kinderen aan de weektaak wanneer ze klaar zijn met hun werk. Op de weektaak staan moet en mag taken.