Verlof


Het aanvragen van buitengewoon verlof dient schriftelijk te geschieden bij de directeur. Het betreft hier verlof in geval van bijzondere (familie) omstandigheden (jubilea, overlijden; huwelijk e.d.) Alleen voor speciale redenen kan een leerling maximaal 10 verlofdagen opnemen.

Een verlof formulier kunt u bij de directie verkrijgen of downloaden via de onderstaande links:

Richtlijnen verlof

Verlof aanvraag gewichtige omstandigheid
Verlof aanvraag vakantie buiten schoolvakanties