Oudervereniging (OV)


De OV heeft de volgende taken:

 
Op de volgende manieren zullen deze taken verwezenlijkt worden:

 
Ouders krijgen per activiteit de mogelijkheid om zich op te geven als hulpouder.

 
Hieronder vindt u links naar het huishoudelijk reglement en het jaarverslag van de OV:

Huishoudelijk reglement OV

Brief vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020

Voor correspondentie kunt u het volgende email adres gebruiken: ov@baayaert.nl