Medezeggenschapsraad (MR)


De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan bestaande uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR vergadert ongeveer 6x per schooljaar. Bij deze vergaderingen is de directeur altijd aanwezig. Daarnaast is er  1x per jaar een gezamenlijk overleg met de Oudervereniging en de MR samen.

De MR heeft de volgende taak:


Op de volgende manieren worden deze taken verwezenlijkt:
Hieronder vindt u links naar het huishoudelijk reglement en het jaarverslag van de MR:

Huishoudelijk reglement MR
Voor correspondentie kunt u het volgende email adres gebruiken: mr@baayaert.nl