Peutergroep en BSO


Peutergroep de Baayaert

Vanaf schooljaar 2019 -2020 valt de  peutergroep onder Kindcentra OBO.
Vaste leidsters begeleiden de peuters op maandag, woensdag en vrijdagochtend. Ze werken nauw samen met de leerkrachten van groep 1 en 2. Kinderen die naar de basisschool gaan worden besproken en er vindt ook een terugkoppeling plaats naar de leidsters hoe het met de kinderen op de basisschool gaat.
Aanmelden voor Peutergroep de  Baayaert kan door contact op te nemen met de directie van de Baayaert Jeanne Roovers-Klijs 0165303370  

Wilt informatie over de peutergroep én de school, zodat uw kind door kan instromen vanuit de peutergroep naar de basisschool, dan kunt u voor een rondleiding ook contact opnemen met de directie van de Baayaert.

Voor correspondentie met de peutergroep kunt u de volgende email adressen gebruiken: peutergroep@baayaert.nl

VSO en BSO de Baayaert

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt  op de Baayaert VSO en BSO aangeboden op alle dagen door  Kindcentra OBO.  Aanmelden kan via de school of kindcentra OBO

Voor correspondentie mailt u naar:

patricia.hugens@baayaert.nl of
dominique.keulemans@baayaert.nl