Opvang bij Kindcentrum de Baayaert

Wij vinden het belangrijk om alle kinderen een veilige en fijne plek te geven op onze school. Al vanaf 2 jaar komen kinderen naar onze school om daarna door te stromen naar onze kleutergroep. Eenmaal op de basisschool zorgen we ook graag voor uw kind voor en na school.

Peutergroep

Vanaf 2 jaar is uw peuter welkom om te komen spelen met andere peuters. Binnen een speciaal ingericht lokaal kunnen kinderen spelen en leren samen met de peuterleidster. Binnen zijn er leuke speelhoeken en kan uw zoon of dochter lekker knutselen, enorm leuk maar ook goed voor de fijne motoriek. Door voor te lezen of liedjes te zingen, werken we aan de taalontwikkeling van uw kleintje.

BSO

Als uw kind op onze school zit zorgen we ook graag voor uw kind buiten de schooltijden op de BSO (voor- en naschoolse opvang). In het BSO-lokaal op onze school kunnen de kinderen ontspannen na een drukke schooldag en samen met andere kinderen aan allerlei leuke en leerzame activiteiten meedoen.
 
KindCentra OBO heeft een nauwe samenwerking met Kinderopvangorganisatie Kibeo. Kibeo verzorgt per 1 januari 2020 de opvang voor drie locaties, OBS de Klimroos, Rietgoor en de Baayaert. Op die manier bieden we goede kinderopvang aan, zorgen we voor stabiliteit voor de kinderen en maken we de overgang van de opvang naar het basisonderwijs zo laagdrempelig mogelijk.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?

Ga dan naar kibeo.nl/kindcentra-obo of kom eens langs voor een rondleiding! We maken graag kennis met u!