Logopedie
 
Mijn kind spreekt de R niet goed uit”
- “hij praat nog steeds in korte zinnen”
- “ze blijft zo hees”
- “Hoe kan ik het duimen afleren?”
- “Gaat stotteren vanzelf over?”
- “ik begrijp niet waar hij het over heeft”
- “hij beheerst de leesvoorwaarden voor groep 3 nog niet”
 
Met deze opmerkingen en vragen komen ouders en leerkrachten bij de logopedist
 
Wat is logopedie?
Bij logopedie gaat het om de mondelinge communicatie: spreken, horen, denken en begrijpen. Logopedie is dus méér dan spraakles!
 
Het belang van logopedie
Om te kunnen spreken moet je ademen en moet je je stembanden, tong, lippen, neus en kaken gebruiken. Maar je moet ook kunnen horen, denken en begrijpen.
Spreken lijkt gemakkelijk, maar is eigenlijk een ingewikkeld proces.
Taal en spraak zijn goed als je de juiste woorden gebruikt om je gedachten over te brengen: als je door anderen verstaan en begrepen wordt, als je de klanken op een goede manier uitspreekt, als je vloeiend spreekt en als je stem helder klinkt.
Goede mondelinge communicatie is onmisbaar in het dagelijks leven.
Ook voor een kind is het nodig dat het zich goed kan uitdrukken en goed kan begrijpen wat gezegd wordt. Het is nodig voor een goede verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling en het beïnvloed de leerprestaties zoals lezen en schrijven.
 
 Waarbij helpt de logopedist?
Hij/zij kan helpen bij de volgende problemen:
Taal: Spraak: Adem en stem:  
Luisteren Mondgedrag: Leesvoorwaarden Op de Baayaert zijn onze peuterleidsters en leerkrachten in staat om de leerlingen te screenen.
Hierbij wordt gelet op taal, spraak, stem, gehoor, mondgedrag en leesvoorwaarden.
Indien er bij een kind aanwijzingen zijn voor problemen op één van bovenstaande gebieden zal het kind worden doorgestuurd naar een logopediste. (Hiervoor is wel een  verwijzing via de huisarts nodig.)
Onze school werkt vooral samen met Logopediepraktijk YCM Verhaart. Deze praktijk zit naast de school en er is regelmatig overleg dus de lijnen zijn kort.
Kinderen tot groep 3 mogen onder schooltijd naar de logopedie.  Het is daarbij gewenst dat één van de ouders regelmatig bij de behandeling aanwezig is maar wanneer dat eventueel niet mogelijk is kan het kind door iemand van school gebracht en gehaald worden. De kosten van de eventuele behandeling worden volledig vergoed vanuit de zorgverzekering.
 
Onderzoek en behandeling
De logopedist onderzoekt het kind op basis van de screening.
Indien nodig zal een behandeling gestart worden. Deze vindt meestal eens per week plaats gedurende een half uur.
 
Tot slot
Heeft u vragen of behoefte aan een persoonlijk advies, dan kunt u contact opnemen met onze Intern begeleider Sandra van Sint Annaland of met onderstaande logopediepraktijk:
 
Logopediepraktijk YCM Verhaart
 
Gierelaar 106
4724 DC Wouw
06-23241558
www.logopedie-wouw.nl
ycmverhaart@home.nl
 
Logopediepraktijk Y.C.M. Verhaart is een professionele specialist in logopedie voor de regio Wouw. De praktijk wordt gerund door Yvonne Berentsen-Verhaart. Zij studeerde af in 1992 aan de Hbo-opleiding Logopedie in Rotterdam. De praktijk bestaat sinds 1994 en Yvonne werkte daarnaast 9 jaar als logopediste in een revalidatiecentrum in Dordrecht. Ieder jaar volgt zij diverse studies om constant de ontwikkelingen in de logopedie te blijven volgen om de cliënten zo goed mogelijk te kunnen blijven behandelen. De praktijk heeft voor het jaar 2019 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.