Schooltijden op de Baayaert


Voor alle groepen:
•        De lestijden zijn van 8.30 – 15.00 uur
•        Op alle dagen in alle groepen is er ’s morgens van 08.20 – 08.30 uur inloop. Er is  geen pleinwacht.
•        De kinderen komen meteen naar binnen.
•        Op woensdag zijn de lestijden van 8.30 - 12.30 uur
•        De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn elke vrijdag om 12.00 uur vrij.

Lunchpauze:
De meeste kinderen blijven tijdens de middagpauze op school. Ze eten samen met de leerkracht in de klas.
De lunchpauze is in 2 groepen:
Groep 3 t/m 5:  maandag, dinsdag en donderdag van 11.45 - 12.30 uur
Groep 1&2 en 6 t/m 8: alle dagen van 12.00-12.45 uur

Groep 3 t/m 5 heeft eerst 30 minuten speelpauze en daarna 15 minuten eetpauze
Groep 1&2 en 6 t/m 8 hebben eerst 15 minuten eetpauze en daarna 30 minuten speelpauze.

Op deze manier zijn niet alle kinderen van de school tegelijk buiten, zodat er ruimte , veiligheid en speelgoed is voor alle kinderen. 

In de schoolgids staat de organisatie van het overblijven uitvoerig beschreven.