Zorg en begeleiding


Samen dragen we zorg voor de ontwikkeling van alle leerlingen


OBS De Baayaert biedt in principe voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod, waarbij we eerst uitgaan van een klassikaal groepsaanbod. Indien blijkt dat het aanbod in de klas, niet past bij de onderwijsbehoeften van een kind, kunnen we dat aanpassen. Dit kunnen aanpassingen zijn in de leerstof maar ook individuele aanpassingen n.a.v. de ondersteuningsbehoeften van de leerling.
Aanpassingen in de leerstof maken we altijd in overleg met bijv. de rekenspecialist, taalspecialist en de intern begeleider ( IB'er), zodat we zorgvuldig samen kijken naar wat het kind nodig heeft. Uiteraard wordt dit ook altijd besproken met de ouders. Tot en met groep 5 volgen alle leerlingen de basisleerstof van de groep. Als we besluiten dat een kind een ander leerstofaanbod nodig heeft, betrekken we daar de orthopedagoog van OBO en de ouders bij.

We doorlopen voor individuele kinderen op school de volgende fases: Zodra er sprake is van ( structurele) zorgen in de ontwikkeling van een leerling, gaan we in gesprek met de ouders. Samenwerken vinden we erg belangrijk,  zo benut je elkaars expertise ten gunste van het kind.

Op schoolniveau doorlopen we de volgende stappen:

Download hier de extra ondersteuningsmogelijkheden
Download hier het schoolondersteuningsprofiel
Download hier het sociaal veiligheidsplan