Kwaliteit

Op de Baayaert streven we naar sterk en kwalitatief goed onderwijs. Eén van onze kerntaken is om onze leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst en ze voldoende vaardigheden mee te geven om goed te kunnen functioneren in de  maatschappij:


'Onze kinderen zijn onze toekomst!'


De leerkracht heeft veel invloed op het leren van kinderen en hun ontwikkeling. Het is juist om die reden belangrijk om binnen de school en het team afspraken te maken op verschillende gebieden zodat een doorgaande lijn zichtbaar en herkenbaar is en blijft.
De kwaliteitskaarten, die ontwikkeld worden, moeten er toe dienen dat gemaakte afspraken op verschillende gebieden worden nageleefd en geborgd. Om dit goed te kunnen doen is teamscholing van groot belang.
 
We streven er naar om met deze manier van werken een cyclisch proces in gang te zetten, waardoor het voor iedereen: leerkrachten, leerlingen, ouders en andere betrokken partijen, duidelijk is,  hoe er op de Baayaert gewerkt wordt.

Kwalitatief goed onderwijs zorgt ervoor dat kinderen zich optimaal ontwikkelen en dat ze na de basisschool uitstromen naar een vorm van voortgezet onderwijs wat bij hen past.

Schoolplan 2019-2023