Nieuwbouw


20-9-2023
update... 

Het is alweer even geleden dat u iets van ons heeft gehoord/gelezen. Er is sinds de sloop ook niet heel veel spannends gebeurd om aan u te melden. Ondanks dat er momenteel weinig zichtbaars gebeurt, willen we u toch even informeren over de volgende zaken:

De sloop is inmiddels volledig afgerond. Wellicht leuk om te weten dat het grootste deel van de materialen van de oude Baayaert zullen worden hergebruikt. Zeker niet allemaal bij de bouw van de nieuwe Baayaert, maar ongeveer 80% van alle materialen hebben/krijgen een nieuwe bestemming.

 
Twee weken geleden is door een onderaannemer van Enexis een nieuwe/verzwaarde elektravoorziening aangebracht vanuit het wijkverdeelstation naar de bouwplaats. Helaas is het ons niet gelukt om u daar op voorhand over te informeren, omdat wij niet op de hoogte waren gesteld van deze werkzaamheden. Excuses vanuit onze kant wanneer u daar op enige manier overlast van heeft ondervonden.
 
In november/december hoop ik te kunnen melden welke aannemer de gelukkige is om de nieuwe Baayaert te mogen bouwen.
 

16-5-2023

Sloopwerkzaamheden
Inmiddels is de sloop gestart en ongeveer de helft van het gebouw gesloopt. De firma Konings is dagelijks aan het werk en let er extra goed op dat de materialen zo goed als mogelijk worden gescheiden. We gaan straks niet alleen duurzaam bouwen, maar we slopen ook duurzaam! Het grootste deel van de oude Baayaert wordt hergebruikt en daar zijn wij erg trots op!!
Voor vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de firma Konings:
info@koningssloop.nl
0165-555570
06-22415899

Zodra er meer bekend is over de bouwende partij en wanneer zij kunnen starten, leest u dat op deze pagina, zullen omwonenden via een mail worden geïnformeerd en ouders via de nieuwsbrief. 

15-2-2023 
update...

Welstand
Helaas heeft de welstand alweer enige tijd geleden ons oorspronkelijke plan afgekeurd en de architect tot tweemaal toe teruggestuurd naar de tekentafel. De opdracht aan de architect was om de landelijke uitstraling (boerderij-gevoel) te behouden.
Het uiteindelijke resultaat zijn wij minstens zo trots op en kunt u op de volgende pagina bekijken. De grootste verandering is dat het schuine dak anders is gepositioneerd en dat de vorm van het pand is aangepast.
 
Sloop oude pand
Inmiddels zijn afspraken gemaakt met de partij die het oude pand aan Braak 1 gaat slopen. De sloop zal naar verwachting eind maart of begin april aanvangen. Met de sloper is afgesproken dat: Tevens is gevraagd of op korte termijn (2-3 weken) een bouwhek om de locatie kan worden geplaatst om vandalisme tegen te gaan.  
 
Bouw nieuwe pand

In mei hopen we bekend te kunnen maken welke aannemer het nieuwe pand gaat bouwen. Dan zal de aannemer vermoedelijk na de bouwvak starten met de werkzaamheden. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen wij u hierover informeren.
 
Buitenruimte
De buitenruimte rondom de school is op de afbeeldingen hieronder nog niet vormgegeven zoals wij dat graag willen zien. Het zal u niet verbazen dat wij rondom de school meer met groen willen gaan werken, omdat we vanuit de landelijke gedachte vinden dat een boerderij omringd moet zijn met groen.
De komende periode wordt achter de schermen hard gewerkt aan een concept voor de buitenruimte en zal ook een plan worden gemaakt voor de inrichting van het gebouw.
 
Voor algemene vragen of opmerkingen kunt u te allen tijde contact opnemen met de directie van de school via info@baayaert.nl, of telefonisch op 0165-303370.
 15-12-2022
Update...

Verhuizing
23 december komt steeds dichterbij. Inmiddels wordt er op school van alles in verhuisdozen gestopt en zijn wij klaar voor de grote verhuizing. Op 22 december komen er al mensen van het verhuisbedrijf om een aantal zaken te verhuizen. Op vrijdag 23 december zijn alle kinderen vrij en wordt er met 3 verhuiswagens en een heleboel sterke mannen/vrouwen gesjouwd om alles naar Strijp 27 te brengen. 

Welstand & nieuw voorstel
Helaas moeten we u meedelen dat het eerste plan dat op de informatieavond is gepresenteerd, door de welstand is afgewezen. De wijze mensen van de welstand vonden het gebouw onvoldoende passen in de omgeving. De architect is vervolgens aan de slag gegaan om een nieuw voorstel te maken wat iets compacter oogt en waarbij het dakvlak 90 graden is gedraaid. Op dit moment wordt door het architectenbureau gewerkt aan 3D afbeeldingen van het nieuwe voorstel. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u informeren. 

Filmproject
Marijn Mariën helpt de school met het in beeld brengen van de gehele verhuizing en de bouw van de nieuwe Baayaert. Marijn is momenteel geregeld op school om filmbeelden te maken. Ook zal Marijn straks met enige regelmaat filmen bij de nieuwbouw. Hierbij maakt hij ook af en toe gebruik van een drone om de nieuwbouw in mooie beelden vast te leggen vanuit de lucht. 

Voor dit moment hopen we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die mailen aan info@baayaert.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-10-2022
Tijd voor een update rondom de nieuwbouw en de op handen zijnde verhuizing...


Verhuizing

De verhuizing is op dit moment gepland op vrijdag 23 december. Op 23 december is de school gesloten voor de leerlingen en komt een verhuisbedrijf ons helpen met de verhuizing. Op 9 januari starten we met het onderwijs en de opvang in ons tijdelijke onderkomen op Strijp 27. Op dit moment wordt er achter de schermen en in het oude gebouw van De Stappen hard gewerkt om alles in gereedheid te maken voor ons verblijf.


Verkeersveiligheid

Met de gemeente en de directie van de Stappen wordt binnenkort overlegd over de verkeerssituatie die bij aanvang van de school kan ontstaan wanneer wij in ons tijdelijke onderkomen zitten. Omdat beide scholen tegelijk starten zal het vermoedelijk heel druk worden tussen 8.10-8.40u. We zullen hierbij keuzes maken die leiden tot de meest veilige oplossing voor het brengen en halen van de kinderen van beide scholen.


Voorlopige planning

Zodra we het pand hebben verlaten zal in de periode januari-februari worden gestart met de sloopwerkzaamheden. We hopen dat er vervolgens in de periode juni-juli kan worden gestart met bouwen. In het meest gunstige geval neemt de verbouwing een jaar in beslag en keren wij bij aanvang van schooljaar 2024-2025 terug in een schitterend nieuwe Baayaert. Mocht blijken dat de verbouwing langer duurt, dan zullen wij vanzelfsprekend later terug verhuizen en u daarover informeren.


Kinderopvang

Uiteraard verhuizen de BSO en peutergroep mee naar het nieuwe gebouw! Samen met Kibeo zullen we na de verhuizing starten met hele dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Binnenkort volgt meer informatie over de startdatum voor deze opvangmogelijkheid en zal het mogelijk worden om alvast aan te melden voor de opvang. Op dit moment wordt achter de schermen hard gewerkt om zo snel als mogelijk te kunnen starten met de dagopvang.


Welstand

Het ingediende plan is door de welstandscommissie helaas afgekeurd. Men vond de vorm van het gebouw niet volledig passen in de wijk. De Architect heeft nu een nieuw plan ingediend (zie foto's) wat nog steeds recht doet aan dezelfde uitstraling zoals u die eerder heeft gezien. De verandering zit hem vooral in de vorm van de buitenkant, waarbij de aanpassing aan de achterzijde het grootst is.


Impressie van de nieuwbouw
 

Alle hierboven gedeelde informatie is onder voorbehoud. Wanneer er grote wijzigingen plaatsvinden dan zullen wij u hierover uiteraard  informeren.

Voor dit moment hopen we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die mailen aan info@baayaert.nl.