Groep 1


Ik ben een kleuter...
                                Ik wil spelenSpel is belangrijk bij de ontwikkeling van het jonge kind. Kleuters ervaren de wereld met al hun zintuigen en zo leren ze, door te kliederen met water en zand, door fantasiespel, door zingen, dansen en voorlezen.

De taak van ons, de onderbouwleerkrachten, is dan ook om het spel mogelijk maken, in welke vorm dan ook. Wij creëren speelsituaties en bieden spelmateriaal aan. Maar de rol van een onderbouwleerkracht gaat verder. Spelen gaat namelijk niet altijd vanzelf; kinderen moeten geholpen worden om hun spel op gang te brengen, om verschillende spelactiviteiten te ondernemen en om het spel op niveau te brengen en te houden. Wanneer kinderen de ruimte krijgen om te spelen, zullen ze zich ontwikkelen. Spelen stimuleert de motorische ontwikkeling, de sociale vaardigheden, maakt ervaringen met de wereld mogelijk, vergemakkelijkt het omgaan met emoties, stimuleert taalontwikkeling, lokt uit tot probleemoplossend denken en zorgt ervoor dat de jonge grip krijgen op de wereld om hen heen.

Vooral jonge kinderen hebben op verschillende momenten in hun ontwikkeling  behoefte aan verschillende activiteiten. Twee- en driejarigen zijn vooral graag handelend (manipulatief) bezig. In dit spel oefenen ze hun motoriek, leggen contact met anderen en leren ze taal gebruiken.
Langzaamaan verandert het manipulerende spel in rollenspel, waarin kinderen symbolische middelen kiezen voor de werkelijkheid. Ze worden dokter, moeder of groenteboer. In dit rollenspel neemt het onderlinge contact toe, breidt de taal zich uit en worden er relaties gelegd tussen voorwerpen en rollen (“zal ik deze appels in een zakje doen voor je?”). 

Alle kinderen bewegen en spelen manipulerend spel, ook ondernemen alle kinderen rolgebonden handelingen, maar het interactieve rollenspel ontstaat niet automatisch. Hierbij moeten wij de kinderen een aanbod doen van materialen en situaties. Bovendien wordt taal in het interactieve rollenspel gebruikt als communicatiemiddel en denkinstrument.

Als kinderen zich voldoende ontwikkelen tijdens hun spel, zal dat bijdragen aan hun verdere ontwikkeling en het leren. Kleuters hebben daar leerkrachten bij nodig die het spel waarderen, begeleiden en stimuleren. 

Dus ziet u ons binnenkort weer met verf aan de handen een pizza eten in de poppenhoek, om vervolgens weer mee te dansen met de kinderen, dan zijn wij aan het werk. Er wordt weleens te gemakkelijk gedacht over het spelen in de onderbouwgroepen, maar Kinderspel is echt geen kinderspel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

In groep 1 werken we ook met het programma Kleuteruniversiteit. Verdere informatie vindt u hierover op deze website bij groep 2.