Groep 3


'Lezen,  YEAH ! Dat is leuk!'

Groep 3 staat vooral in het teken van het leren lezen en schrijven van letters, woorden en zinnen. Hier wordt de basis gelegd voor de rest van de schoolcarrière van de kinderen. In de eerste helft van het schooljaar worden alle letters in verschillende werkvormen aangeleerd. In de tweede helft van het jaar zullen ze al enkele spellingsregels leren toepassen.

Bij het rekenen gaat het vooral om getalbegrip en het maken van de eerste erbij en eraf sommen tot en met het getal 20. Ook het maken van splitsingen zal uitgebreid aan bod komen.