Groep 4Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen

Wat we leren in groep 4!

De kinderen leren optellen en aftrekken met sommen tot 100. Deze sommen zijn belangrijk om de tafeltjes te leren. De tafel van 1, 2, 3, 5 en 10 wordt geleerd. Ook leren de kinderen klokkijken in hele en halve uren zowel analoog als digitaal! 

De sommen worden voor het eerst in een schriftje geschreven i.p.v. in het werkboek wat in groep 3 nog gebruikt werd!

De kinderen krijgen het vak spelling en taal vanuit de methode STAAL waarbij de eerste 12  spellingscategorieën van de methode geleerd worden. Iedere dag wordt er een dictee gemaakt en maken de kinderen oefeningen in het werkboek.

Met taal wordt er in thema’s gewerkt en werken de kinderen aan hun woordenschat, ze gaan de taal verkennen,  met elkaar spreken en naar elkaar luisteren en ze leren teksten schrijven.

Er wordt heel veel gelezen in de klas. Dit doen we met de methode Karakter!  en later in het jaar komt daar Nieuwsbegrip bij. We gaan 1x in de week naar de bibliotheek in de school. De kinderen lezen leesboeken, stripboeken, gedichten, prentenboeken, informatieboeken en natuurlijk wordt er voorgelezen!

We werken in de groep met weekbeurten, wat inhoudt dat iedere week 2 kinderen helpen met klusjes in de klas en na schooltijd de klas vegen, kasten netjes houden en de prullenbak leegmaken.  Op deze manier zorgen we met elkaar voor een opgeruimd lokaal!