Groep 8 


 

Een goede leraar leert tijdens het lesgeven
                         Een goede leerling geeft les tijdens het leren


Het laatste jaar op de Baayaert staat vooral in het teken van de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs. Zo wordt er veel aandacht besteed aan de leervoorwaarden die nodig zijn op de middelbare school. Sleutelwoorden waarop we inzetten zijn: verantwoordelijkheid, betrokkenheid, werkhouding en zelfstandigheid.

Samen met de leerkracht houdt het kind nauwgezet zijn/haar eigen ontwikkeling bij. Ze gebruiken hiervoor een persoonlijk logboek. Kinderen noteren dagelijks de doelen die ze aangeboden krijgen. Ze maken aantekeningen bij het aangeboden leerdoel en stellen samen met de leerkracht een plan van aanpak op als het leerdoel niet is beheerst. Door kinderen zoveel mogelijk bij hun leerproces te betrekken, worden ze gestimuleerd en gemotiveerd om het maximale uit zichzelf te halen!
USB sticks de sleutel tot succes
Groep 8 in vogelvlucht:


Er wordt hard gewerkt, maar er is ook volop ruimte voor creativiteit. Een mooi voorbeeld daarvan is dat groep 8 dit jaar een eigen musical gaat bedenken! De kinderen zijn heel enthousiast begonnen met het schrijven van een script voor de musical. Voordat ze het jaar afsluiten gaan de kinderen ook nog op schoolkamp. Kortom: een leerzaam, druk, maar vooral leuk jaar!